💥💥💥 CÔNG THỨC ÉP ẤN + XUYÊN Y💥💥💥

NGUYÊN LIỆU : 

  • 500 TÚI TỐNG KIM + 500 MẢNH TRANH TIÊN VŨ MỖI LOẠI 

TRÙNG LUYỆN ẤN + XUYÊN Y 

  • 2 KIM 1 LẦN TRÙNG LUYỆN 

NPC THỢ MAY HOÀNG KIM TẠI 3 LĂNG HUYỆN