💥💥💥 TỔNG HỢP KHUNG GIỜ HĐ SAVER 💥💥💥

PHẦN THƯỞNG CÁC HOẠT ĐÔNG VUI LÒNG ( BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM )

Liên đấu : 
đánh thoải mái các ngày từ 18h đến 19h

Boss Sát thủ 

tất cả khung giờ ( trừ giờ tống kim )

Boss pld

tất cả khung giờ ( trừ giờ tống kim )

Boss hoang kim 150x/1 12h30 14h45 16h45 20h30

vượt ải ngày 3 trận 

viêm đế bắt đầu từ 6h25 sáng đến 6h25 sáng sau thời gian báo danh 5 phút

boss tiểu hoàng kim 12h05

quả hoàng kim 19h30 đến 20h

đua ngựa 20h05 báo danh ( NPC sứ giả đua ngựa 3 lăng huyện )

Lồng đèn bang hội 20h30 TẠI CHIẾN LONG ĐỘNG

 hoa sơn loạn chiến ( thắng )500 xu 19h va 22h05

Boss Tam Đại anh hào 22h30

VẬN TIÊU CÁ NHÂN ANH EM SẮP SẾP ĐI TIME NÀO CŨNG ĐƯỢC . NHỚ CHÚ Ý KHÂU BẢO KÊ TIÊU 

HỘ TIÊU LỆNH ĐI TỐNG KIM ĐẠT 3K ĐIỂM > HOẶC SĂN BOSS RỚT 

CƯỚP TIÊU RỚT XU ANH EM NHÉ 

PHẦN THƯỞNG CÁC HOẠT ĐÔNG VUI LÒNG ( BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM )