💥💥💥UPDATE MỚI 💥💥💥

boss đại hoàng kim : 5 rương mảnh tranh tiên vũ + 1 kim

Liên đấu : win 3 rương mảnh tranh tiên vũ

Boss Sát thủ : 1 rương mảnh tranh tiên vũ

Boss pld 5 rương mảnh tranh tiên vũ

vượt ải 2 rương mảnh tranh tiên vũ

viêm đế ải 10 2 rương mảnh tranh tiên vũ
wwin thêm 2 rương mảnh tranh tiên vũ

boss tiểu hoàng kim 12h05
10 rương mảnh tranh tiên vũ

quả hoàng kim 19h30 đến 20h
quả hoàng kim 1 quả 3 rương mảnh tranh tiên vũ
quả vạn niên 1 quả 6 rương mảnh tranh tiên vũ

3 con siêu boss quan vũ trương phi lưu bị mỗi con 500 xu 22h30
mỗi con 15 rương mảnh tranh tiên vũ

Lồng đèn bang hội 8h05 3 lang huyen thêm
50 rương mảnh tranh tiên vũ + 50 kim
hoa sơn loạn chiến ( thắng )
thêm 10 kim + 15 rương mảnh tranh tiên vũ
vòng sáng võ lâm minh chủ
sinh lực 1000 + nội lực 1000 + ktc 5% 24h

tống kim 10k điểm các trận 500 xu
7k điểm 100 xu
tống kim trên 3000 điểm được 1 huy hiệu hoàng tộc khóa vĩnh viễn
80 huy hiệu hoàng tộc = ff9

THƯỞNG TRẬN 21H
top 1 : thiên hạ vô địch sinh lực 1000 + nội lực 1000 + ktc 5% 24h
top 2 : hùng bá thiên hạ sinh lực 800 nôi lực 800 ktc 3% 24h
top 3 : hoàng đồ bá nghiệp sinh lực 700 nội lực 700 ktc 2% 24h
top 4>10 : bách chiến bách thắng sinh lực 500 nội lực 500
top 11>20 : vang danh giang ho sinh luc 300 noi luc 300
top 1 20 kim
top 2 18 kim
top 3 16 kim
top 4>10 10 kim
top 11>20 8kim

THƯỞNG TRẬN 13H
top 1 20 kim
top 2 18 kim
top 3 16 kim
top 4>10 10 kim
top 11>20 8kim

cho đổi 1 túi tống kim 10k điểm = 500 xu