ĐỔI THƯỞNG VÀ CHỨC NĂNG ĐỔI ĐỒ

ktc bán tín vật chuyển phái 200 xu

tiền trang : 1 KNB = 1000 xu

1 đằng long lệnh đổi random trong 10 loại bảo đằng long ( npc THỢ RÈN HỒNG KIM )
trùng luyện đằng long 50 xu ( npc THỢ RÈN HỒNG KIM )