HỆ THỐNG CÀY XU VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG SAVER

================LIÊN ĐẤU================

win 50 xu

đánh thoải mái các ngày từ 18h đến 19h

25% tỉ lệ ra xích lân lệnh
25% ra trấn phái linh được
25% ra tẩy tủy kinh
25% ra võ lâm mật tich

============BOSS SÁT THỦ============

15x/1BOSS  các giờ trừ tống kim

5% ra xích lân lệnh

============pHONG LĂNG ĐỘ============

Boss pld 150x/1 các giờ trừ tống kim
15% ra xích lân lệnh

============VƯỢT ẢI============

10x/1 acc/ 1 lần vượt ải 

10% ra xích lân lệnh

============VƯỢT ẢI VIÊM ĐẾ============

tới ải 10 là được 20 xu/ 1 acc

10% ra xích lân lẹnh
ăn boss lương mi nhi 50x/1
20% ra xích lân lệnh

============BOSS TIỂU HOÀNG KIM ============

Tiêu diêth boss nhận ngay 200 xu 

30% ra xích lân lệnh

============QUẢ HOÀNG KIM ============

19h30 đến 20h TẠI MAP BLH

quả hoàng kim có 20% ra xích lân lệnh
quả hoàng kim 1 quả 100 xu
quả vạn niên 1 quả 300 xu
50% quả vạn niên ra xích lân lệnh

============BOS ĐẠI HOÀNG KIM ============

XUẤT HIỆN TẠI CÁC MAP VÀ THẤT ĐẠI THÀNH THỊ 

( 12h30 14h45 16h45 20h30 )

150x/1 BOSS

25% ra xích lân lệnh

============BOSS THẾ GIỚI  ============

22h 30 hằng ngày tại map 3 lăng huyện 

3 con boss siêu boss quan vũ trương phi lưu bị

mỗi con 500 xu+ 5 xll

============Lông Đèn Bang Hội ============

20h05 tại map 3 lăng huyện 

mở thành công nhân ngay 1000xu + 10 Xích Lân lệnh

============Hoa Sơn Loạn Chiến ============

19h và 22 h hằng ngày  báo danh tại NPC Hoa Sơn Lão Tẩu tại 3 lăng huyện 

thắng 500 xu 

2 xích lân lệnh

vòng sáng võ lâm minh chủ
sinh lực 1000 + nội lực 1000 + ktc 5% 24h