HỆ THỐNG DONATE ỦNG HỘ DUY TRÌ SAVER

  *****************MỆNH GIÁ CHUYỂN KHOẢN ÁP DỤNG ******************

1 MỆNH GIÁ DUY NHẤT 

100k = 100 KIM NGUYÊN BẢO
1KNB = 1000 Tiền Đồng 

BÊN MÌNH KHÔNG NHẬN BẤT KÌ LOẠI THẺ ĐIỆN THOẠI NÀO , KỂ CẢ MỆNH GIÁ NÀO ANH EM THÔNG CẢM 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN 

Ngân Hàng Số Tài Khoản Chủ Tài Khoản +Chi Nhánh
                Vietcombank 

 

            0231000649692                    NGÔ VĂN DUY                                               chi nhánh đăk lăk
                 MOMO

 

                   0348128456         
                    NGÔ VĂN DUY
                 

 

LƯU Ý : Toàn bộ thông tin chuyển khoản đều mang tên NGÔ VĂN DUY