GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRÙNG LUYỆN TRANG BỊ VÀ KÌ TRÂN CÁC

ktc bán tín vật chuyển phái 200 xu

tiền trang không đổi kim ra xu ĐC

rút 500 kim được 10 huy hiệu hoàng tộc + 10 lông vũ

càn khôn song tuyệt bội 500 kim ( MUA TẠI TIỀN TRANG)

vòng sáng triệu mãnh đẹp 500 kim kỹ năng vốn có 1 cấp

HUY HIỆU HOÀNG TỘC DÙNG ĐỂ ĐỔI , NÂNG CẤP PHI PHONG 

HUY HIỆU HOÀNG TỘC ĐỔI RA XU TẠI THỢ MAY HOÀNG KIM

80 lông vũ = 1 ff 8

========================================================================================