💥💥💥HỖ TRỢ TÂN THỦ💥💥💥

════════Tân Thủ════════

chuyển sinh 3 cấp 200
hỗ trợ tân thủ ff7 khóa vĩnh viễn
hỗ trợ nhận 1 lần sét MINH PHƯỢNG
hỗ trợ tân thủ 1 mặt nạ 2 skill khóa vĩnh viễn
nhất kỉ 1 skill khóa vĩnh viễn
cuồng lan khóa vĩnh viễn
ngũ hành ấn khóa vĩnh viễn

NHẬN TẠI NPC HỖ TRỢ TÂN THỦ 

(202/198) BA LĂNG HUYỆN 

✿Nhân vật Cấp 200. chuyển sinh 2
✿ Túi máu tân thủ sài vĩnh viễn full hồi thiên tái tạo đơn sài thoải mái.
✿ 1 set xích lân random nhận 1 lần
✿ hỗ trợ đầy đủ ấn xuyên y mặt nạ
✿ Hỗ trợ skill max 90 120 150 180
✿ Thần Hành Phù vĩnh viễn
✿ Thổ Địa Phù free Vĩnh Viễn.
✿ Ngựa Phiêu vũ hoàng kim
✿ FF6 vĩnh viễn
✿ Phiên bản Nội Công
✿ Giới Hạn Bang Hội 250acc/1 bang hội
✿ 4acc/PC/IP
✿ hệ thống ngoại trang vũ khí chỉ sever mới có