HOẠT ĐỘNG CÀY XU TRONG SAVER

Liên đấu : win 50 xu
đánh thoải mái các ngày từ 18h đến 19h
25% tỉ lệ ra đằng long lệnh
25% ra trấn phái linh được
25% ra tẩy tủy kinh
25% ra võ lâm mật tich

Boss Sát thủ 15x/1 các giờ trừ tống kim
5% ra đằng long lệnh
Boss pld 150x/1 các giờ trừ tống kim
15% ra đằng long lệnh
Boss hoang kim 150x/1 12h30 14h45 16h45 20h30
25% ra đằng long lệnh
vượt ải 10x/1
10% ra đằng long lệnh
viêm đế ải 10 là 20x/1
10% ra đằng long lệnh
ăn boss lương mi nhi 50x/1
20% ra xích lân lệnh
boss tiểu hoàng kim 12h05 200 xu
30% ra đằng long lệnhh

quả hoàng kim 19h30 đến 20h
quả hoàng kim có 20% ra đằng long lệnh
quả hoàng kim 1 quả 100 xu
quả vạn niên 1 quả 300 xu
50% quả vạn niên ra đằng long lệnh

3 con siêu boss quan vũ trương phi lưu bị mỗi con 500 xu 22h30
mỗi con 5 đằng long lệnh

Lồng đèn bang hội 1000 xu 8h05 3 lang huyen
10 đằng long lệnh

 hoa sơn loạn chiến ( thắng )500 xu 19h va 22h
2 đằng long lệnh
vòng sáng võ lâm minh chủ
sinh lực 1000 + nội lực 1000 + ktc 5% 24h