THƯỞNG THIÊN TỬ VÀ CÔNG THÀNH CHIẾN HẰNG TUẦN

PHẦN THƯỞNG CHO THIÊN TỬ VÀ CTC

  • THIÊN TỬ 

  • THẮNG    1 càn khôn giới chỉ đại 3 skill vip 6 ngày +2 mặt nạ 2 skill 50% ckkn 6 ngày 806 + 1000 kim
  • THUA       1 càn khôn giới chỉ đại 3 skill vip 6 ngày +  500 kim
THÀNH  PHẦN THƯỞNG
             LÂM AN  + BỆN KINH 1 ngựa hãn huyết 3 skill 6 ngày 8263,6

1 mặt nạ 2 skill 50%806 6 ngày

500 kim +100 thẻ gọi boss

200 túi tống kim

                 TƯƠNG DƯƠNG  1 ngựa hãn huyết 3 skill 6 ngày 8263,6

1 mặt nạ 2 skill 50% 6 ngày 806

400 kim + 100 thẻ goi boss 1481,100

150 túi tống kim

        
                   
                THÀNH NHỎ  200 kim

250 thẻ gọi boss

150 túi tống kim