THƯỞNG tỐNG KIM 21H VÀ 13H HẰNG NGÀY

tống kim 10k điểm các trận 50 xu
7k điểm 20 xu
tống kim trên 3000 điểm được 1 huy hiệu hoàng tộc khóa vĩnh viễn
80 huy hiệu hoàng tộc = ff9

THƯỞNG TRẬN 21H 
 top 1 : thiên hạ vô địch sinh lực 1000 + nội lực 1000 + ktc 5% 24h
 top 2 : hùng bá thiên hạ sinh lực 800 nôi lực 800 ktc 3% 24h
 top 3 : hoàng đồ bá nghiệp sinh lực 700 nội lực 700 ktc 2% 24h
top 4>10 : bách chiến bách thắng sinh lực 500 nội lực 500
 top 11>20 : vang danh giang ho sinh luc 300 noi luc 300

THƯỞNG TRẬN 13H 
top 1 500 xu
top 2 450 xu
top 3 400 xu
top 4>10 350 xu
top 11>20 300 xu