TÍNH NĂNG ÉP ĐỒ TINH SƯƠNG + THU THẬP MẢNH TRANH

SAU KHI SỐ LƯỢNG ĐỒ TINH ĐẰNG LONG ĐÃ CÓ ĐỦ VÀ DƯ THỪA KHÁ NHIỀU 

BQT SẼ ĐỂ CHO ANH EM QUY NGUYÊN TỪ BẢO RƯƠNG ĐẰNG LONG VỀ ĐẰNG LONG LỆNH ĐỂ ĐỔI ĐỒ TINH SƯƠNG

CỤ THỂ NHƯ SAU 

20 đằng long lệnh + 1 bộ 30 mảnh tranh tiên vũ mỗi loại = 1 tinh sương lệnh

tinh sương lệnh đổi ran dom 1 trong 10 rương tinh sương các loại

MẢNH TRANH TIÊN VŨ

rương mảnh tranh tiên vũ chứa 6 mảnh tranh trên
khi mở rương tranh tiên vũ sẽ random 1 trong 6 mảnh tranh

boss đại hoàng kim : 5 rương mảnh tranh tiên vũ + 1 kim

Liên đấu : win 3 rương mảnh tranh tiên vũ

Boss Sát thủ : 1 rương mảnh tranh tiên vũ

Boss pld 5 rương mảnh tranh tiên vũ

vượt ải 2 rương mảnh tranh tiên vũ

viêm đế ải 10 2 rương mảnh tranh tiên vũ
wwin thêm 2 rương mảnh tranh tiên vũ

boss tiểu hoàng kim 12h05
10 rương mảnh tranh tiên vũ

quả hoàng kim 19h30 đến 20h
quả hoàng kim 1 quả 3 rương mảnh tranh tiên vũ
quả vạn niên 1 quả 6 rương mảnh tranh tiên vũ

3 con siêu boss quan vũ trương phi lưu bị mỗi con 500 xu 22h30
mỗi con 15 rương mảnh tranh tiên vũ

Lồng đèn bang hội 8h05 3 lang huyen thêm
50 rương mảnh tranh tiên vũ + 50 kim
hoa sơn loạn chiến ( thắng )
thêm 10 kim + 15 rương mảnh tranh tiên vũ
vòng sáng võ lâm minh chủ
sinh lực 1000 + nội lực 1000 + ktc 5% 24h