ĐỔI PHI PHONG BẰNG LÔNG VÚ TẠI NPC THỢ MAY HOÀNG KIM

KÍNH THƯA  QUÝ ĐỒNG ĐẠO GẦN XA ! 

ĐỂ TRÙNG LUYỆN PHI PHONG CẦN THU THẬP ĐỦ 

80 LÔNG VŨ

CÁCH KIẾM LÔNG VŨ

TỐNG KIM trên 3000 điểm được 1 LÔNG VŨ

RÚT 500 KIM = 10  LÔNG VŨ( KHÔNG TÍNH RÚT LẺ )

SAU KHI THU THẬP ĐỦ 80 LÔNG VÚ => ĐỔI 80 LÔNG VÚ BẰNG 1 PHI PHONG CẤP 8

TẠI NPC THỢ MAY HOÀNG KIM