💥💥💥UPDATE 1 SỐ CẬP NHẬT MỚI CHO ANH EM 💥💥💥

BIG UPDATE SAU BẢO TRÌ NGÀY 23/5/2023

tăng PHẢN ĐÒN đòn la hán trận từ 5%> 15%
tăng dame 20% cho côn lôn đao
tăng dame 20% cho thiên nhẫn đao
tăng dame 10% cho cái bang rồng
tăng dame 25% cho cái bang bổng
tăng dame 20% cho nga mi kiếm
tăng 50% dame cho thiên nhẫn kích
tăng 25% cho võ dang kiếm 

đổi ff7 = 5k xu

mặt nạ 2 vĩnh viễn = 12k xu

thay rơi tu luyện đơn ở sa mạc 3 và vi sơn đảo = thiên sơn tuyết liên

ĐỔI 1 MINH PHƯỢNG LỆNH BẰNG 1 LÔNG VÚ

  1. mở hoa sơn loạn chiến thêm 2 khung giờ 14h10 và 16h10
  2. viêm đế vượt ai đi thoải mái không giới hạn lần
  3. tăng dame cho cái bang rồng thêm 10%
  4. tăng dame cho thiếu lâm đao thêm 15%
  5. sửa lại vận tiêu cá nhân ngày được vận 20 tiêu 1 acc
    vận thành công được 15 xu
    tỉ lệ thêm 15% ra xích lân lệnhcướp tiêu rớt 5 xu